1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Zebra Elektronik A.Ş. (Zebra)

Adres: Kayışdağı Cad. Barış Sk. Meriç Plaza No:2 Kat:5 34750 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Zebra Elektronik A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Zebra tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Zebra, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, “www.voltrun.com” sitesini (“Site”) ziyaret eden ve Zebra Elektronik A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Toplanan Kişisel Verileriniz

Site’yi kullanmanıza ilişkin olarak:

 • Konumumu bul linkine tıkladığınızda, konum bilginiz,

 • İletişim” ve “Bize Ulaşın” kısmındaki formu doldurmanız halinde adınız soyadınız, telefon numaranız (opsiyonel), e-mail adresiniz, ve yazacağınız mesaj içeriği bilginiz,

 • İstasyon Talep Et” kısmındaki formu doldurmanız halinde adınız soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz ve yazacağınız mesaj içeriği bilginiz,

 • Üye Ol” kısmındaki formu doldurmanız halinde adınız soyadınız, T.C. Kimlik numarasınız, telefon numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz,

 • Eğitimler, Webinarlar, Anketler ve Yarışmalar kapsamında iletilen Diğer Form’ları doldurmanız halinde, ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verileriniz,

 • Zebra’nın yer sağlayıcısı olması nedeniyle Site’yi kullanımınıza ilişkin erişim ve log kayıtlarınız,

toplanacaktır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu metin kapsamında kullanılan “kişisel veri” ifadesi yukarıda sayılan bilgileri kapsayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Zebra, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, tarafınızca paylaşılan kişisel verilerinizi;

 • İletişim, Bize Ulaşın kısmından bize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz gönderdiğiniz mesaj içeriğindeki soru, şikayet ve taleplerinizin cevaplandırılarak bu cevabın size ulaştırılması için sizinle iletişim kurulması amacıyla,

 • İletişim ve Bize Ulaşın kısmında göndereceğiniz mesajla birlikte bilgilerinizin size yönelik reklam ve ticari iletişim faaliyetlerinde kullanılmasına onay vermeniz halinde ise kişisel verileriniz Zebra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Zebra’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

 • İstasyon Talep Et” kısmından bize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz gönderdiğiniz mesaj içeriğindeki soru, şikayet ve taleplerinizin cevaplandırılarak bu cevabın size ulaştırılması için sizinle iletişim kurulması amacıyla,

 • Üye Ol” kısmından bize kayıt açmanız durumunda kişisel verileriniz gönderdiğiniz kayıt içeriğine uygun olarak veritabanına alınarak, üyelik haklarınızın tarafınıza sunulması gerektiğinde ileitşime geçilmesi amacıyla;

 • Eğitimler, Webinarlar, Anketler ve Yarışmalar kapsamında iletilen Diğer Form’ları doldurmanız durumunda, size ilgili aktivite kapsamında katılım sağlayabilmeniz için davet göndermek, bir sonraki aktivite için size hatırlatmalar yapmak amacıtla;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretilmesi ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşılması,

 • Internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,

 • Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

 • İletişim alanında şirketimiz ve ürünlerimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanılması,

 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, webinar veya organizasyonlara katılım sağlanması,

 • Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,

 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Zebra veya Zebra’nın anlaşmalı olduğu üçüncü kişi iş ortakları tarafından kişisel verileriniz

 • Site’yi ziyaret etmeniz halinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak Site’yi ziyaretinize ilişkin log kayıtlarının otomatik olarak kaydedilmesi yoluyla ve

 • Site’deki İletişim, Bize Ulaşın, İstasyon Talep Et, Üye Ol ve Diğer Formlar kısmından bize talep, şikayet ve önerilerinizi iletmeniz halinde meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle ve

 • Bize Ulaşın, İstasyon Talep Et, Üye Ol ve Diğer Formlar kısmında bize yönelik talep, şikayet ve önerilerinizi iletirken kişisel verilerinizin size yönelik reklam faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, bu açık rıza hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle ve

 • Kullanılan zorunlu çerezler ile meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak; ayrıca opsiyonel çerezlerin kullanımına izin vermeniz halinde açık rıza hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle,

toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Zebra toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

 • Site’nin kullanım, bakım ve yönetimine ilişkin destek hizmeti aldığımız üçüncü kişi ajans ve iş ortaklarımızla,

 • Hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere,

 • Satış, pazarlama ve Zebra’nın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Zebra, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu kapsamda işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak Zebra’ya support@voltrun.com e-posta adresi aracılığıyla e-posta göndermek suretiyle ya da “Kayışdağı Cad. Barış Sk. Meriç Plaza No:2 Kat:5 34750 Ataşehir, İstanbul, Türkiye” adresi aracılığıyla yazılı olarak başvurarak:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin talebim üzerine düzeltilmesi veya güncellenmesi ya da talebiniz üzerine silinmesi halinde bunun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenecek kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini isteme hakkına

sahipsiniz.

Zebra, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Zebra tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Zebra tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu programdan çıkarılacağınızı belirtmek isteriz.

 1. WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Zebra, müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu, üyelik açma, bilgi güncelleme, iletişime geçme, eğitim, webinar gibi aktivitelere kayıt olma, amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.

 • Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından Zebra sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 • Zebra, söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece veya faaliyet ve işlemlerini yerine getirebilmek amacıyla mevzuata uygun olarak bu verileri destek hizmet aldığı 3.kişilerle paylaşmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. Zebra destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Zebra gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

 • Zebra, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.

 • Site diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Site’den reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Zebra sorumlu değildir.

Bu Site’yi ziyaret etmeniz ve Site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartlara tabidir. Site’yi ziyaret etmekle ve Site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

"Gizlilik Politikamız" ve bu hükümlerde Zebra tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Zebra’ya karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.